In de driehoek mens, werk en inkomen kunnen ongewenste en complexe situaties ontstaan, waarin uiteenlopende belangen en een web van regels en wetten een rol spelen. Kendra Hendrikx begeleidt werkgevers en werknemers als een werknemer zijn functie, door arbeidsongeschiktheid, niet of niet meer voor honderd procent kan uitoefenen.

Zij beoordeelt de omstandigheden en adviseert over eventueel te nemen re-integratiestappen. Vanuit deskundigheid en met actuele kennis van de sociale wetgeving, geeft ze werkgevers en werknemers tevens inzicht in de consequenties die een nieuwe situatie met zich meebrengt. Als onafhankelijke professional biedt Kendra Hendrikx een deskundig, helder en objectief perspectief en samen met de werkgever en werknemer zet zij zich in om voor alle betrokkenen tot een zo ideaal mogelijke oplossing te komen.